หน้าแรก » ภูมิภาค » ลพบุรี-จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด

ลพบุรี-จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด

โพสต์โดย : tin เมื่อ 18 มี.ค. 2561 13:12:26 น. เข้าชม 325 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว กฤษณ์ สนใจ 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านลาดโคกสุข จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด
      วันที่ 18 มีนาคม 2561โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจในโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ  ให้รับรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด เพื่อลดปัญหาของยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงให้ประขาชน เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ รวมถึงเพื่อการส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษในโครงการนี้ด้วย 
       ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข ได้เชิญวิทยากรจากสื่อวิทยุจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ในนามของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นผู้ให้ความรู้และความเข้าใจในหัวข้อ”บุหรี่ไฟฟ้าและควันบุหรี่มือ 3 อันตรายอย่างไร” โดยมี อสม. รวมถึงประชาชนในพื้นที่บ้านลาดโคกสุข เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก 
     ซึ่งทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ยังได้สนับสนุนสื่อเอกสารในการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในโทษของบุหรี่และควันบุหรี่อีกด้วย ซึ่งหลังจากการบรรยายประชาชนในพื้นที่พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดโคกสุข ในการจัดโครงการและทีมงานวิทยุจิตอาสาในนามมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในการบรรยาย ดังสโลแกน ชีวิตสดใส ถ้าห่างไกลยาเสพติด”โดยมี ผอ.ปุณยนุช ทองรักษ์ธนา ผอ.รพ.สต.บ้านลาดโคกสุข และนางสาวิตรี ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านลาดโคกสุข อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ผู้ดำเนินการ"โครงการต่อต้านยาเสพติดเพื่อชุมชนบ้านลาดโคกสุข