หน้าแรก » การศึกษา » นครนายก-ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

นครนายก-ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 24 มี.ค. 2561 23:43:10 น. เข้าชม 282 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center  )
       ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) โดยมีนายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมเชิญประธานเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) ได้มีคณะอาจารย์นักเรียนนักศึกษามาให้บริการประชาชน ซ่อมมุ้งลวด ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแลไรถจักรยานยนต์ ชมเครื่องสีข้าว ชมการปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียมและนำนักเรียนนักเรียนนักศึกษามาบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน
        สืบเนื่องจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ตลอดจนสามารถสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริม การพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นของสินค้าชุมชนอันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนได้อีกด้วย