หน้าแรก » ท่องแดนธรรม » ปทุมธานี-ศิษย์วัดพระธรรมกาย5,000คน

ปทุมธานี-ศิษย์วัดพระธรรมกาย5,000คน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 31 มี.ค. 2561 19:25:02 น. เข้าชม 216 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา
ศิษย์วัดพระธรรมกาย5,000คนส่งท้ายโครงการธรรมยาตราปีที่6ตอนรับพระสงฆ์1,134รูป 
    เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 31 มี.ค.61 ที่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระสงฆ์ จำนวน 1,134 รูป โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ได้ธรรมยาตรากลับมาถึงยังมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย มีศิษย์วัดพระธรรมกาย จำนวน 5,000 คน รอตอนรับโดยการโปรยกรีบดอกเบญจมาศหลายสีพร้อมเปล่งวาจา สาธุ
     ซึ่งวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 ที่มีความสำคัญเป็นสถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย อนุสรณ์สถานลำดับสุดท้ายในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่สำคัญที่เกี่ยวกับชีวประวัติ และที่ประดิษฐานรูปเหมือนทองคำของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พุทธศาสนิกชนต่างมาพร้อมเพรียงกันด้วยความศรัทธาเพื่อร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราฯ ด้วยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและโปรยกลีบดอกเบญจมาศ ซึ่งศิษย์วัดพระธรรมกายต่างเรียกว่า ดอกทรัพย์หลากสี เพื่อเป็นการน้อมถวายความเคารพต่อคณะพระธรรมยาตราฯ อันเป็นการสืบสานพุทธประเพณีตามอย่างในพระไตรปิฎกที่ระบุว่าครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่งด้วยดอกไม้ 5 สี และชาวเมืองเวสาลีโปรยรับด้วยดอกไม้ 10 สี 
     ด้าน นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการฯ กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินงานตามโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปีนี้ นับแล้วเป็นวันที่ 30 ที่องค์กรภาคีเครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านศีลธรรมในรูปแบบรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ตามหลักบวร และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา สั่งสมความดีให้เป็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกฝนตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสนองตามมติมหาเถรสมาคมที่วางแนวทางไว้ โดยจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานฯ นับว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง เพราะนอกจากคณะพระธรรมยาตราฯ จะได้บำเพ็ญสมณธรรมตามหลักสูตรของโครงการฯ เพื่อความเป็นพระแท้แล้ว ท่านยังมีจิตอันเป็นกุศลในการนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา, ทำกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำความสะอาดศาสนสถาน และทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่นรวมจำนวน 48 วัด, มีการจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 101 วัด 3 ครั้ง รวม 303 วัดในพื้นที่, มีการจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา 10 แห่ง 3 ครั้ง รวม 30 แห่ง ตลอดเส้นทางธรรมยาตราฯ อีกด้วย ความสำเร็จในงานบุญประจำปีนี้กล่าวได้ว่าผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน ขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอบพระคุณผู้ขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการฯ ทุกท่าน.