หน้าแรก » ภูมิภาค » ปทุมธานี-ร่วมเปิดหอประชุมฯและสำนักงานคณะสงฆ์

ปทุมธานี-ร่วมเปิดหอประชุมฯและสำนักงานคณะสงฆ์

โพสต์โดย : tin เมื่อ 17 เม.ย. 2561 11:12:30 น. เข้าชม 76 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา
 เจ้าคณะใหญ่หนกลางเปิดสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนา4.0       
    เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 17 เม.ย.61 เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายมหานิกาย วัดเขียนเขต พระอารามหลวง พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุติ วัดโบสถ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมเปิดหอประชุมฯและสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    สำหรับสำนักงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นโดยดำริและการอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา 4.0 ซึ่งในอดีตคณะสงฆ์ทำอะไรมักไม่มีแบบแผนหรือเป้าหมาย ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ หากคณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    โดยสำนักงานฯ ตั้งอยู่ ที่ วัดเขียนเขต ตัวอาคารเป็นรูปแบบอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุม ที่ความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องทำงานของเจ้าคณะจังหวัด พร้อมพื้นที่เตรียมการรับรองและห้องสุขา ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ทำงานของรองเจ้าคณะจังหวัด และพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พื้นที่รับรองทำงานของเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีพื้นที่ทำงานของพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และห้องทำงานของภาคราชการ ภาคประชาชนเครือข่ายรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ห้องรับรอง พื้นที่เตรียมการรับรอง และห้องสุขา ส่วนชั้นที่ 3 เป็นห้องที่รวบรวมเก็บเอกสารสำคัญทางการคณะสงฆ์ไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของทั้งจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ รองรับการเก็บเอกสารสำคัญทั้งส่วนกลางจังหวัด และ 7 อำเภอในจังหวัด.