หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์-อบรมสะเต็ม ม.ปลาย

นครสวรรค์-อบรมสะเต็ม ม.ปลาย

โพสต์โดย : tin เมื่อ 28 เม.ย. 2561 13:09:44 น. เข้าชม 455 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 เมษายนนี้ ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education) ในหัวข้อ “แล่นให้ไกล ไปให้ถึง” ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 28-30เมษายน 2561โดยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างกำลังพลด้านสะเต็ม จึงได้พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และได้ทำคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่เป็นนักเรียนรู้ นักคิด ยึดถือและศรัทธาในการใช้ความรู้ในทางที่สร้างสรรค์ สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21และเติบโตเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

        ซึ่งในการจัดการอบรมครั้งนี้นั้นมีคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน และคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการ รร.นครสวรรค์และนายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กำกับดูแลการอบรม โดยการอบรมจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อการเรียนรู้และการนำไปใช้ เช่น ส่วนที่ 1 กิจกรรมแหล่งกำเนิดพลังงาน ส่วนที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยฟังก์ชั่น กิจกรรมสนุกกับฟังก์ชั่น กิจกรรมสืบจากกราฟ กิจกรรมวิศวกรจอมพลัง เรื่องที่ 2พลังงานเคมีไฟฟ้า กิจกรรมสร้างแบตเตอรี่ ง่ายนิดเดียว เรื่องที่ 3 รถแข่งมหาสนุก กิจกรรมวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีของรถแข่ง ส่วนที่ 3 แก้ปัญหาอย่างวิศวกร กิจกรรมแล่นให้ไกล ไปให้ถึง เมื่อสิ้นสุดทุกกิจกรรมแล้ว ในตอนท้ายของการอบรมจะต้องมีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมทุกคน