หน้าแรก » ภูมิภาค » ปทุมธานี-เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปทุมธานี-เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

โพสต์โดย : tin เมื่อ 15 พ.ค. 2561 19:04:20 น. เข้าชม 66 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา
นอภ.ลำลูกกาเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
    เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 15 พ.ค.61 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้การตอนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ศพก. อำเภอลำลูกกา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิลด์เดย์
    อำเภอลำลูกกาเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ในเขตชลประทาน พื้นที่ดิน เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำนา ทำสวน และปลูกพืชผักต่าง ๆ มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 108 หมู่บ้าน อาชีพหลักของพี่น้องเกษตรกร ชาวอำเภอลำลูกกา คือการทำนา มีพื้นที่ จำนวน 84,201 ไร่ เกษตรกร 2,283 ราย สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา 
     ด้านนายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา กล่าวว่า เพื่อเป็นการนำเอาองค์ความรู้ ที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการทำนาของตนเอง และทำให้การผลิต ในฤดูกาลใหม่นี้ เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้ดี สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มายึดถือปฏิบัติและขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกร มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป.