หน้าแรก » ตีกลองร้องทุกข์ » กาญจนบุรี-ร้อง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน

กาญจนบุรี-ร้อง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 พ.ค. 2561 07:10:33 น. เข้าชม 217 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/่ข่าว มานพ บุตรเนียม 
 เช้าบ้านทุ่งกระบ่ำ ร้อง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของชาวบ้านหมู่ 12 กรณีขอให้สำรวจและกันพื้นที่ป่าในเขตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป)
          วันนี้ เวลา 09.00 น.นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก เนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอําเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกลับ ทาง พันโท ณรงค์ศักดิ์ พุ่มพวง หัวหน้าชุด ร้อย. รส. อำเภอเลาขวัญ และนายปฏิภาณ ปทุมสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และนายบุญเสริม โพธิ์ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 12 ่ ซึ่ง ได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสำรวจและกันพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป) ซึ่งมีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ เพื่อเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
           ภายหลังได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว พันจ่าอากาศเอกเนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.รส. อำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน นายก อบต.ได้เดินทางมาประชุมหารือเพื่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าวกับหน่วยงานดังกลืาว ณ ห้องประชุองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำพร้อมกับได้เรียนเชิญเจ้าหน้าทีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม(้ออป) มาชี้แจงและอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน 
           และภายหลังที่เจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป) เดินทางมาถึงยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้อธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
           หลีงจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้นำพาคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ดูแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่ชาวบ้านหวงแหนและต้องการให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารของอำเภอเลาขวัญพร้อมกับอธิบายถึงเหตุผล ทำให้ชาวบ้านที่เดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณดังกล่าวพึงพอใจและได้แยกย้ายกันกลับไป.