หน้าแรก » ภูมิภาค » ปราจีนบุรี-ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

ปราจีนบุรี-ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 พ.ค. 2561 07:14:47 น. เข้าชม 63 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานิตย์ สนับบุญ
  สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีน   ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ผ่าน ผอ.สำนักพุทธ ปจ.!!สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของพ.ต.ท.พงษ์พรพราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
       วันนี้ 15 พ.ค.61 ที่หน้าศูนย์ราชการใหม่ ต.ไม้เค้ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี   สมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีน  /ชมรมเรารักในหลวงปราจีนบุรี /ชมรมผู้สูงอายุรพ.เจ้าพระยาอภัยเบศร    นำโดยนายทวี   อำรรม   ,  นายวิทูรย์ นาคะเสถียร   ได้นำกลุ่มประชาชนในกลุ่มฯ  ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  โดยผ่านผอ.สำนักพุทธฯปราจีนบุรีนางนัธมน จินดาโชติ และตัวแทนทหาร มทบ.12, กอรมน.ปจ.
       และได้อ่านแถลงการณ์ของสามาคม/ชมรมโดยมีข้อความสรุปว่า    ขอสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของพ.ต.ท.พงษ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ
       ตามที่ พ.ต.ท.พงษ์พรได้เข้ามาทำหน้าที่ผอ.มีการทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำการทรุจริตของพระสงฆ์บางรูปที่มีการแอบแฝงตัวเข้ามามิได้มีจริยวัตรตามแบบของสงฆ์ แต่กลับประพฤติตนในทางเสื่อมเสียแก่พระภิกษุสงฆ์พึงปฎิบัติดี ทำให้เป็นการเสื่อมศรัทธาของศาสนิกชนที่ยึดถือแนวทางศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ เมื่อพ.ต.ท.พงษ์พร ได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบพบการกระทำทุจริตกันอย่างเป็นกระบวนการ มีการเรียกรับผลประโยชน์ของพระผู้ใหญ่บางรูป 
        และคดีการตรวจสอบดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ได้ข้อยุติถึงความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่เนื่องจากมีกลุ่มเสียผลประโยชน์จากการกระทำของ พ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เส่นห์ ได้ออกมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ปลด พ.ต.ท.พงษ์พร ให้พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่ ในนามสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณ/ชมรมคนรักในหลวงปราจีนบุรีและชมรมผู้สูงอายุรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและประชาชชาวจังหวัดปราจีนบุรี มีความตั้งใจการทำหน้าที่ของพ.ต.ท.พงษ์พร จึงขอเป็นกำลังใจในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของพ.ต.ทพงษ์พร พราหมณ์เส่นห์ ให้ทำหน้าที่ต่อไป