หน้าแรก » ภูมิภาค » นครนายก-ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

นครนายก-ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 พ.ค. 2561 12:28:23 น. เข้าชม 74 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ  เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม    
 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
             ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดงแขวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พลตรีสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักรับผิดชอบตนเองและสังคม โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเยาวชนด้านการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้วยการให้กู้เงินยืมเรียนกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สถานศึกษาดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบของเยาวชน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพ ได้นำเงินมาชำระหนี้ที่กู้ยืมไป นำมาใช้เป็นกองทุนแก่เยาวชนในปีต่อๆไป ในโครงการดังกล่าวได้มีเยาวชนในโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 120 คนจากสถานศึกษาในจังหวัดนครนายก ได้เรียนรู้ในเรื่องของป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการทำปุ๋ยเพื่อบำรุงพันธุ์ไม้ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ต่อไป