หน้าแรก » ภูมิภาค » นครนายก-เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

นครนายก-เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 พ.ค. 2561 17:26:19 น. เข้าชม 91 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ  เนินใหม่-ชาตรี เลาหมี่-อำพล เทียนงาม 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับองค์กรภาคเอกชนเตรียมความพร้อมเพื่อการเลือกตั้ง ให้เกิดคุณภาพ สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
        ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดแลวิทยากรองค์กรเอกชน “กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ” (อสส.มืออาชีพ) ให้กับบุคลากรขององค์กรเอกชนและของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ สำหรับการอบรมและเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรจังหวัดซึ่งเป็นพนักงานของสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกและตะวันตก จำนวน 12 จังหวัดๆละ 2 คนและวิทยากรองค์กรเอกชน 26 องค์กรๆละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน โดยมุ่งหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพแก่อาสาสมัครองค์กรเอกชนทั่วประเทศ โดยมีเครือข่ายองค์กรเอกชนจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างน้อยร้อยละ 75 ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดคุณภาพ มีความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม