หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ

กาญจนบุรี-เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 25 พ.ค. 2561 10:58:38 น. เข้าชม 174 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน เปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561
        วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายประเสริฐ ทองด้วง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองกาญจนบุรี นายประสาร สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสลัด อบตเจ้าหน้าที่พนักงาน และ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ พัฒนาและสานไม้ดอก ไม้หอมไทย พี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริการพัฒนาและสานไม้ดอกไม้หอมไทย บ้านตอไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
        ต่อจากนั้น นายวิฑูรย์ สิรินุกุล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวเกี่ยวกับ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ทางศูนย์บริการพัฒนาและสานไม้ดอกไม้หอมไทยซึ่งเป็นโครงการ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราช ดำริ ให้ศูนย์ฯเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดทำสวนไม้ดอกไม้หอมไทยเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมพันธุ์ไม้ไทยและเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ทางศูนย์บริการพัฒนาและสานไม้ดอกไม้หอมไทยจึงได้จัดงานและจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 63 พรรษา , 2 เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี , 3 เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันสืบสานพระราชดำริในการอนุรักษ์ไม้ดอกไม้หอมไทย
         นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในการจัดงานว่า ทางศูนย์บริการพัฒนาและสานไม้ดอกไม้หอมไทยได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเช่น ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว ปลาตาดำ ลงสู่แม่น้ำแควน้อยเพื่อขยายพันธ์ุ  , 2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 130 ต้น ให้ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทาง เข้าร่วมงานทราบ


         หลังจากนั้น นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และประธานในพิธัเปิดงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 พร้อมกับร่วมถ่ายภาพหมู่กับหัวหน้าส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการพัฒนาและสานไม้ดอกไม้หอมไทยเพื่อเป็นที่ระลึก