หน้าแรก » การตลาด-ยานยนต์ » ราชบุรี-นำการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตร

ราชบุรี-นำการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตร

โพสต์โดย : tin เมื่อ 14 ส.ค. 2561 11:36:48 น. เข้าชม 185 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย (เต้) 
 สหกรณ์จังหวัดราชบุรีเข้มแข็งผลักดันตลาดนำการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เร่งต่อยอดสู่สมาชิกสหกรณ์รุ่นใหม่
       เมื่อเร็วๆนี้ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ดำเนินการตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตลาดนำการผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"  เป้าหมายหลัก ได้แก่ ประธานแปลงใหญ่ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 180 คน ตามการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำหลักคิด "การตลาดนำการผลิตทางการเกษตร" ภายใต้ข้อมูลแปลงใหญ่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ทั่วไปให้มีการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด สถานที่รับซื้อและปริมาณการซื้อขายในพื้นที่ กรณีแปลงใหญ่ให้มีตลาดรองรับหรือจัดทำแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


         ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินภารกิจจัดตั้งตลาดเกษตรกร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี จัดตั้งตลาดเกษตรกรแล้วในพื้นที่ 40 จังหวัด ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน 40 จังหวัด โดยตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ตามศูนย์ราชการเป็นแหล่งในการขายสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้มากกว่า 430 กว่าล้านบาท โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาด ทำหน้าที่ผลักดันตลาดเกษตรกรให้เป็นช่องทางการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่สำคัญในระดับพื้นที่ และคัดเลือกสินค้าเข้ามาขาย โดยต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานสินค้าก่อน อาทิ มาตราฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตราฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ PGS ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
          นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาตลาดเกษตรกรแบบถาวร โดยจัดตั้งตลาดเกษตรกรฐาวรขึ้น ใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพได้เรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด โดยจะพัฒนาตลาดเกษตรกรเดิมหรือหาแหล่งจัดสร้างตลาดใหม่ที่อยู่ในเขตชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่เปิดจำหน่ายอย่างถาวร เพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่และรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer