หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » นครปฐม-เปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน

นครปฐม-เปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 16 ส.ค. 2561 22:40:58 น. เข้าชม 216 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ชะความรู้ ความสามารถจากการฝึกและอบรมในหน่วยเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ปีที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ติดตามการขยายผลและความก้าวหน้าในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมพิธี           โดยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ชะความรู้ ความสามารถจากการฝึกและอบรมในหน่วยเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในด้านการดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป สำหรับการจัดโครงการมนครั้งนี้ มีการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาชีพ 8 ประเภทการแข่งขันดังนี้ 1.หมวดวิชาชีพช่าง ประกอบด้วย การแข่งขันทำเคาน์เตอร์อเนกประสงค์เคลื่อนที่ได้ การแข่งขันจัดสวนถาด และการแข่งขันตัดผมชายทรงวินเทจ 2.หมวดวิชาชีพคหกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันทำขนมจีนน้ำพริก การแข่งขันทำขนมสอดไส้ และการแข่งขันชงกาแฟ 3.หมวดวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการแข่งขันออกแบบผลิตชิ้นงานโฆษณา