หน้าแรก » สาธารณสุข » กาญจนบุรี-ประชุม ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กาญจนบุรี-ประชุม ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์โดย : tin เมื่อ 21 ส.ค. 2561 18:16:18 น. เข้าชม 211 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรดนียม 
 สาธารณสุข จัดประชุม ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
       วันนี้ (21 สิงหาคม 2561)  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ในจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 โดยในช่วงบ่ายวันนี้ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ รพ.สต.บ้านพระญาติการาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน PCC และ รพ.สต.ติดดาว นำมาเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน ได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างครอบคลุม และมีคุณภาพมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี ซึ่งหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เนื่องจากเน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่ารักษา และเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งขอชื่นชมความมุ่งมั่นในการพัฒนางานสาธารณสุขของบุคลากรทุกท่าน