หน้าแรก » การศึกษา » ร้อยเอ็ด-มอบทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด-มอบทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษา

โพสต์โดย : tin เมื่อ 29 ส.ค. 2561 07:29:02 น. เข้าชม 278 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ที่ยากจน เรียนดี มีความประพฤติดี
               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้
               นางเบญจพร สุทธิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า มูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2521 ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยากจน เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการนำรายได้จากดอกผลของมูลนิธิ มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2561 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาร้อยเอ็ดทั้ง 3 เขตจำนวน ตามอายุของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ 243 ทุนๆละ 1,000 บาท และถุงบุญจำนวน 243 ชุด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,300  บาท(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยได้มอบทุนให้ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จำนวน 80 ทุน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 จำนวน 85 ทุน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 จำนวน 78 ทุน
            พร้อมนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม อีกจำนวน 101 ทุน และถุงบุญ จำนวน101 ถุง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111,100 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ต่อไป