หน้าแรก » ภูมิภาค » ปทุมธานี-งานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว

ปทุมธานี-งานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยว

โพสต์โดย : tin เมื่อ 19 ก.ย. 2561 20:35:51 น. เข้าชม 200 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา
รองผู้ว่าเปิดงานมหกรรมรวมพลชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี7อำเภอ
     เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 กันยายน นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน  “มหกรรมรวมพล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี  กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว  โดยมี  นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP และพี่น้อง ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ ชั้นใต้ดิน  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่  19 - 24  กันยายน 2561 ณ ชั้นใต้ดิน  ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต


    ด้าน นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ ภายใต้โครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน” มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  พร้อมทั้งพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น  ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้  และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึง สำหรับปทุมธานีนั้น เป็นจังหวัดที่มี “เสน่ห์ชุมชน” หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยมอญ วิถีชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ตลาดวิถีชุมชน  ตลาดน้ำ  อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางแบบเช้าไป-เย็นกลับได้  ช่วยเติมเต็มความสุขในวันหยุดสั้นๆ ได้เป็นอย่างดี


    ด้านนายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์  พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี  เปิดเผยว่า “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” หรือที่เรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน”  ถือเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน  มุ่งหวังให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานใน ชุมชนไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบ เดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่าง ๆ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล