หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์-มร.นว.มอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์

นครสวรรค์-มร.นว.มอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์

โพสต์โดย : tin เมื่อ 21 ก.ย. 2561 15:20:07 น. เข้าชม 85 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
  ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์ องค์การบริหารนักศึกษา
      เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 21 กันยายนนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์องค์การบริหารนักศึกษา ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8


      โดยมีนางแวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประหลาด ของพิธีมอบเข็มผู้นำบำเพ็ญประโยชน์ว่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนต่อไป


        สำหรับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นองค์กรสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านกิจกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ภายใต้การควบคุมและดูแลการบริหารงานจากกองพัฒนานักศึกษา จากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษาได้ทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เสียสละเพื่อบุคคลอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีจิตอาสาที่แท้จริง ทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นแบบอย่างที่งดงามให้แก่นักศึกษาทุกคน