หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์-เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์

นครสวรรค์-เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์

โพสต์โดย : tin เมื่อ 7 ต.ค. 2561 17:09:14 น. เข้าชม 137 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
เปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์
        เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาวิลเลียน นครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะรองผู้อำนวยการ คณะวิทยากรและคณะครูร่วมพิธีเปิด มีนายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้จัดทำศูนย์โรงเรียน สอวน. เพื่อนำกระบวนการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มาขยายผลให้กับครูเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8  จัดอบรมระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับกระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดค่ายฝึกอบรมนักเรียนได้เทียบเท่าศูนย์ สอวน. เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ


          ในการเข้าค่ายอบรมครั้งนี้มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 10 โรงเรียน จำนวน 35 คน ได้แก่ รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย, รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร, รร.ตาคลีประชาสรรค์, รร.ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์, รร.เพชรพิทยาคม, รร.ตากพิทยาคม, รร.กำแพงเพชรพิทยาคม, รร.หล่มเก่าพิทยาคม และ รร.นครสวรรค์ มีคณะวิทยากรจำนวน 6 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. และมูลนิธิ สอวน. จำนวน 626,000 บาท ในการอบรมครั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น จลศาสตร์ พลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล จลศาสตร์ของไหล สมบัติของสารความยืดหยุ่น ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส  แสง นอกจากนี้ยังมีการศึกษานอกสถานที่ เช่น  พาไปดูดาวที่อุทยานนกน้ำ พาไปชมเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านมอญ ซึ่งจากการจัดอบรมที่ผ่านมา มีนักเรียนจำนวนมากของค่ายนี้ที่สอบผ่านไปเข้าร่วมศึกษาอบรม ค่าย สอวน.ฟิสิกส์ค่าย 2