หน้าแรก » รายงานพิเศษ » สกู๊ปพิเศษข่าว-แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สกู๊ปพิเศษข่าว-แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โพสต์โดย : tin เมื่อ 10 ต.ค. 2561 20:18:29 น. เข้าชม 126 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สุจินต์ นฤภัย (เต้)
 เกษตรกรใน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ส่งเข้าสำนักพระราชวัง  อีกทั้งจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมการแปรรูปน้ำหม่อน  หม่อนหยี สาคูไส้หม่อน ชิมตัวไหมทอด และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆเสริมรายได้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
         วันที่ 9 ต.ค. 61)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองมะค่า หมู่ที่  9 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชปณิธาน ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในการรวบรวมพรรณไม้ป่าของไทย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งศึกษาพรรณไม้ไว้ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูผืนป่าและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร  โดยอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้ส่งเสริมเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ มีอาชีพมั่นคง เกิดความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ดี และยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกทางหนึ่ง ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมานานกว่า 20 ปีมาแล้ว 
           ทุกเดือนจะมีการนำเส้นไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ส่งไปที่พระตำหนักจิตลดารโหฐานในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และจะมีการปันผลเงินให้แก่สมาชิกทุกเดือน สมาชิกจะเลี้ยงไหมอยู่กับบ้าน และปลูกต้นหม่อนไว้เพื่อเก็บใบมาเลี้ยงตัวไหมทุกวัน จนได้เวลาที่กำหนดก็จะนำรังไหมมาทำเส้นไหม  
           ทั้งนี้นางสมพร  แก้วคนตรง  ประธานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า  “ กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2536 มีสมาชิกรวม 37 ราย  ปลูกหม่อน สาวเส้นไหมเป็นอาชีพหลัก ส่งเข้าพระตำหนักสวนจิตลดาทั้งหมด ทุกวันที่ 1  ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์หม่อนไหมกาญจนบุรีมาส่งไข่ไหมให้กลุ่มฯ  จากนั้นสมาชิกจะนำไปเลี้ยงดูแลที่บ้านประมาณ 24 วัน ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสาวไหม และรวบรวมเส้นไหมจากสมาชิกทุกคนที่ได้นำมาไว้ที่กลุ่ม จากนั้นส่งเข้าพระตำหนักสวนจิตรลดาผ่านหน่วยงานทหารของกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ดูแลรับผิดชอบเพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งเข้ากรุงเทพฯ ”  
            ปัจจุบันมีสมาชิกปลูกหม่อน  30 ราย  ทุกแปลงจะปลอดสาร มีใบรับรองมาตรฐานจากกรมหม่อนไหม  ได้สนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนให้เกษตรกรคนละ 100 ต้น  ปุ๋ยคอก พืชตระกูลถั่ว และต้นกล้วยปลูกล้อม เพื่อป้องกันสารพิษ หากแปลงไหนไม่มีการทำระบบปลอดสาร ก็จะไม่รับซื้อผลผลิตลูกหม่อน ทุกวันจะมีออเดอร์รับซื้อวันละ 100 กิโลกรัม โดยสมาชิกจะนำผลหม่อนมาส่งให้ที่กลุ่มทุกวัน บางรายประมาณ 10 - 40 กิโลกรัมขึ้นไป  กลุ่มจะรับซื้อราคากิโลกรัมละ 50 บาท แต่จะต้องนำมาคัดเลือกเกรด ใช้ผลที่มีลักษณะไม่แดงมากนัก  ส่วนที่เหลือคัดจะเป็นหม่อนดำแตกหัก จะนำมาแปรรูป  น้ำลูกหม่อนบรรจุขวดเพื่อสุขภาพ หม่อนหยี สาคูไส้หม่อน และแยมหม่อน มีตลาดรองรับที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง  อบต.สวนผึ้ง นอกจากนี้ส่งเข้ากรุงเทพฯสัปดาห์ละ 400 ขวดอีกด้วย