หน้าแรก » ภูมิภาค » ร้อยเอ็ด-มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยเอ็ด-มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 11 ต.ค. 2561 22:16:44 น. เข้าชม 61 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
 มอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561
                    เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2561  เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอจังหาร เข้าร่วมมอบ ในครั้งนี้ 


                 ทั้งนี้  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการสร้างบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา  สร้างบ้านให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือมีแต่ไม่เหมาะสม   เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคม เอื้ออาทรแก่กันของภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในสังคม  และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 


                 การก่อสร้างบ้านให้กับนายทองดี พันธ์รักษ์ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายและแรงงานในการก่อสร้าง