หน้าแรก » ภูมิภาค » ร้อยเอ็ด-กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ

ร้อยเอ็ด-กิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 12 ต.ค. 2561 22:11:52 น. เข้าชม 61 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสวรรค์  จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ
              เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่  12 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม (World Soil Day) “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ที่บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับระดับอำเภอ และเกษตรกรชาวอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมใจใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


              นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ได้จัดงานเฉลิมฉลองและเชิดชูพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเพื่อรณรงค์เกษตรกรได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชปุ๋ยสดในการปรับปรุงบำรุงดิน