หน้าแรก » การเมือง » สมุทรสาคร-เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

สมุทรสาคร-เยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

โพสต์โดย : tin เมื่อ 2 ก.ย. 2559 11:49:23 น. เข้าชม 464 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว โดย ใหญ่ บ้านแพ้ว

      

           วันนี้ 2 กันยายน  2559 ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑลไกรวัตนุสสรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 รุ่นที่2 มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร ครูและ นักเรียนเข้าร่วม นายมณฑลไกรวัตนุสสรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่า อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและนำความรู้ที่ได้จากการเจริญสมาธิมาปรับใช้ในการคิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมพร้อมทั้งได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาของพิษภัยของยาเสพติดและได้รับการพัฒนาทักษะทางความคิดทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป