หน้าแรก » รายงานพิเศษ » ปราจีนบุรี-พระครูโกศล ปลาบปลื้มปิติมิรู้ลืม

ปราจีนบุรี-พระครูโกศล ปลาบปลื้มปิติมิรู้ลืม

โพสต์โดย : ice เมื่อ 29 ต.ค. 2559 20:27:54 น. เข้าชม 966 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานิตย์ สนับบุญ

พระครูโกศล วัย 82 ปี ปลาบปลื้มปิติมิรู้ลืม  เคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดและถวายที่ดินโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน-ในหลวงทรงเกี่ยวข้าว


        โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ตางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเกษตรกร  ใช้เป็นต้นแบบการทำการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้ความพอเพียง ในการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   โดยเฉพาะเป็นพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จมาเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง  อันเป็นมิ่งขวัญสู่พสกนิกรชาวนาปลาบปลื้มปิติสูงสุด

        พระครูโกศล   ถาวรกิจอายุ 82 ปี เจ้าอาวาสวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เคยเข้าเฝ้าใกล้ชิด  รวม 2 ครั้ง    ครั้งแรกโดยการถวายที่ดิน  ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน  ในการร่วมสมทบเพื่อสร้างโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน    และครั้งที่ 2 ได้เข้าเฝ้าถวายเมื่อครั้งทรงเสด็จมาเกี่ยวข้าวที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน

        พระครูโกศล   กล่าวถึงเหตุการณ์อันประทับใจว่า   “การได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดครั้งแรก   โดยการได้ร่วมนำชาวบ้าน  ร่วมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่านเพื่อใช้ประโยชน์  อันเป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ  ที่ในอดีตเคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเฉพาะการได้ร่วมกันกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านสร้างมอบถวายที่ดินในการสร้างเป็น  โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตนต่อมา   ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งหนึ่งของชาวปราจีนบุรี  โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา ที่ในอดีตพระองค์ทรงเคยเสด็จมาทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง”


        โดยความเป็นมาของการถวายที่ดินนั้น    เริ่มจาก   ก่อนหน้านั้น   ในปี  พ.ศ. 2514  นายประกัน   กาญจนวัฒน์  และภริยา  ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแตน  อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่   88  ไร่   แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และ   ต่อมา ในปี พ.ศ.2527  ตนเองพร้อมกับนายอำเภอบ้านสร้าง และชาวบ้าน จึงได้ซื้อที่ดิน  ติดกับที่เดิมอีก 55 ไร่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ  เมื่อคราวเสด็จฯ    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  ดังกล่าว   

        พร้อมกันนั้น สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์  ได้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 384 ไร่  และยังได้ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  เพื่อนำที่ดินมาพัฒนาสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรม  บริเวณใกล้เคียง   หรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษา  และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปฏิบัติ   เป็นการสนับสนุนกระแสพระราชดำรัส    เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ชื่อโครงการนี้ว่า  “ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์” และกล่าวต่อไปว่า  “ ภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน   ประกอบด้วย  โครงการข้าวครบวงจร,โครงการเกษตรแบบผสมผสาน , โครงการตลาดเพื่อชุมชน และ โครงการข้าวครบวงจร เมื่อวันพุธที่ 18 พ.ย. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาทรงเกี่ยวข้าวในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่ตำบลบางแตน ซึ่งโครงการพัฒนาส่วนพระองค์แห่งนี้  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิริมงคลของพสกนิกรชาวปราจีนบุรีเป็นอย่างยิ่ง”


        “ในวันดังกล่าว  ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายสุดจิต  นิมิตกุล อดีต ผวจ.ปราจีนบุรีในขณะนั้นนำเข้าเฝ้า ยังความปลื้มปิติหามิได้   ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ  สวรรคต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทางวัดบางแตน  ได้ร่วมถวายอาลัยจัดพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันด้วย”พระครูโกศล   กล่าวในที่สุด