หน้าแรก » ภูมิภาค » ปทุมธานี-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวัด

ปทุมธานี-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวัด

โพสต์โดย : tin เมื่อ 8 พ.ย. 2561 19:10:49 น. เข้าชม 37 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์ วิจิตรประชา
เจ้าคณะจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระครูวรธรรมวาที เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว, พระครูสุจิตรัตนากร เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ และประธานคณะกรรมการฯ ฝ่ายสาธารณูปการ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, พระครูไพโรจน์สารคุณ เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 1, คุณวัชรวิชณ์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, คุณศิริจรรยา พึ่งยนต์ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, คุณติยาภัทร ปัดพรม ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, คุณองอาจ ธรรมนิทา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ รอบที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2561
     คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดบางคูวัดใน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระครูสุธรรมาภิรัต เจ้าคณะตำบลบางคูวัด และเจ้าอาวาสวัดบางคูวัดใน นำชมพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยมีคุณพสิษฐ์ มะลิ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด, คุณศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ ปลัดเทศบาลเมืองบางคูวัด, ผู้แทนบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ผู้แทนโรงเรียนบางคูวัด, และผู้นำชุมชน ร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการฯ จากนั้นได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระมหาสมโภชน์ ฐานสัมปันโน เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน เขต 2 และเจ้าอาวาสวัดบ่อทอง นำชมพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ตามขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงานโครงการฯ (MOU) ระหว่าง เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง, คุณนพพร ขาวขำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูขวาง, พ.ต.ท.นุพันธ์ ศรีสุข ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง, ดร.กาญจนา นิธีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อทอง, คุณธีระชัย ศิลาขาว กำนันตำบลคูขวาง (หมู่ 1 ตำบลคูขวาง), คุณสุภา กรดงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง, คุณบุญช่วย ตั้งตน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง, คุณณรงค์ จักปั่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคูบางหลวง, คุณมนัส เบิกบาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลคูบางหลวง, ผู้แทนบริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด และผู้แทนบริษัท แสงเจริญฮอทดิพ กัลป์ป์วาไนท์ จำกัด


     ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส จังหวัดปทุมธานี ของทั้ง 2 วัด พบว่า ได้มีการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน 7 ขั้นตอนของโครงการฯ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ประกาศนโยบาย, ขั้นตอนที่ 2 กำหนดคณะกรรมการ, ขั้นตอนที่ 3 อบรมให้ความรู้, ขั้นตอนที่ 4 สำรวจพื้นที่วัด จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, ขั้นตอนที่ 5 จัดทำแผนในการปรับปรุง, ขั้นตอนที่ 6 ลงมือปฏิบัติ สู่ขั้นตอนที่ 7 การสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกัน ดังนี้ 1. ส่งเสริมให้มีการนำเอาแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส มาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ภายในวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ, 2. เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจเข้ามาให้การสนับสนุนดำเนินการตามระบบ 5 ส, 3. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัดให้เป็นวัดตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส และ 4. ส่งเสริมให้เกิดวินัยในสังคมผ่านแนวคิดและหลักการของระบบ 5 ส โดยทำ 5 ส ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา.