หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-ตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุน

กาญจนบุรี-ตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 8 พ.ย. 2561 19:24:37 น. เข้าชม 145 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
นอภ. ห้วยกระเจาสั่งปลัดความมั่นคงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561
         วันนี้ (8 พ.ย. 2561) เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ. นำผู้แทน ปปส.ภาค 7 โดยนางสาวสายสมร  รอดแก้ว นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ และนางสาวศิริพร  ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ ศป.ปส.อ.ห้วยกระเจา ลงพื้นที่ตรวจติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 จำนวน 1 ราย คือ นายวรปรัชญ์  แร่เพ็ชร บ้านเลขที่ 256 ม.4 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขอรับทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พื้นบ้าน โดยนำเงินไปซื้อไก้แม่พันธ์ จำนวน 5 ตัว และพ่อพันธ์ จำนวน 1 ตัว เลี้ยงเพื่อเพาะพันธ์ขาย ซึ่งไก่แม่พันธ์ 1 ตัว จะออกลูกปีละ 2 คอกๆละ 7 - 9 ตัว หากเป็นตัวเมียนายวรปรัชญ์ฯ จะเลี้ยงไว้ประมาณ 8 - 9 เดือน และขายในราคากิโลกรัมละ 80-90 บาท ส่วนตัวผู้จะเลี้ยงไว้เป็นไก่พันธ์พื้นเมือง ขายได้ในราคาตัวละ 500 - 1,000 บาท แล้วแต่ความสมบูรณ์และลักษณะของไก่ นอกจากนี้นายวรปรัชญ์ ยังช่วยบิดามารดาขับรถรับจ้างและทำไร่ดอกอัญชัญ เป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย  
          ผลการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบขอรับทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ ได้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี.