หน้าแรก » การศึกษา » นครสวรรค์-ประเมินครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

นครสวรรค์-ประเมินครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โพสต์โดย : tin เมื่อ 12 พ.ย. 2561 19:30:43 น. เข้าชม 128 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
ประเมินครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมอาคาร 100 ปีโรงเรียนนครสวรรค์ มีการประเมินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางจรรยา เรืองมาลัย เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน มีนายพันศักดิ์ ศรีสอง ผอ.รร.นครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการ และคณะศิษย์เก่าของคุณครูมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครสวรรค์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา พันเอกอิทธิพัทธิ์ สร้อยสังวาลย์ ผช.ผอ.กองโรงงาน ฝ่ายโรงงานผลิตดินส่งกระสุน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร ผู้แทนผู้ปกครอง นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผช.ผอ.รร.นครสวรรค์ นายเฉลิม รอดหลง อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นายสมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทางด้านศิษย์เก่า ได้แก่ นายกรินทร์ พวกอินแสง ครู รร.ยุพราชวิทยาลัย อดีตนักเรียนรางวัลพระราชทาน นายธวัชชัย จันทร์ฉาย นักศึกษา ปวส.2 ม.เทคโนโลยีล้านนา นักเรียนปัจจุบัน ได้แก่ นายภูวดล ศักดิ์สน ชั้นม.6/9 รร.นครสวรรค์ ดญ.ดวงใจ พิลึก ม.1/12 รร.นครสวรรค์ ทุกคนมาร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ โดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์แนะนำตัวคุณครูมัณฑนา และตัวแทนของทุกฝ่ายนำเสนอรายละเอียดด้านต่างๆที่ทำให้คุณครูมัณฑนาได้รับการเสนอชื่อ นอกจากนี้คณะศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับความรู้ ได้รับการอบรมสั่งสอน ได้รับการให้ข้อคิดจากครูเพื่อการดำเนินชีวิตและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึ้น