หน้าแรก » ภูมิภาค » ตาก-ประชุมหารือการจัดงาน วันเกษตรและกาชาด

ตาก-ประชุมหารือการจัดงาน วันเกษตรและกาชาด

โพสต์โดย : tin เมื่อ 14 พ.ย. 2561 11:14:05 น. เข้าชม 88 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ
นายอำเภอพบพระ ประชุมหารือเรื่องการจัดงาน วันเกษตรและกาชาด กิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระชั้น 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.00 น นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน การประชุมหารือเรื่องการจัดงาน วันเกษตรและกาชาด กิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระชั้น 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม วาระการประชุมในวันนี้ ด้วยอำเภอพบพระได้กำหนดจัดงานวันเกษตร และงานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2561 ณ.บริเวณ ลานพระ พุทธมหาราชกิติเฉลิม บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก


           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลผลิตทางการเกษตร งานประเพณีต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตรและธรรมชาติของอำเภอพบพระ กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การประกวดธิดาเกษตรประจำปี 2561 การประกวดพืชผลทางการเกษตรแต่ละประเภท บ้านจำลองชนเผาแสดงนิทรรศการการเกษตรภายในบริเวณงาน สินค้การเกษตรของท้องถิ่นมาจำหน่ายในงาน ซึ่งในพิธีเปิด จะมี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 นเป็นต้นไป งานวันเกษตร และงานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอพบพระประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2561 ณ.บริเวณ ลานพระ พุทธมหาราชกิติเฉลิม บ้านห้วยนกแล หมู่ที่9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก