หน้าแรก » การเมือง » สระบุรี-พรรค​ ”ถิ่นกาขาว​ ” เลือกตั้งหัวหน้าพรรค

สระบุรี-พรรค​ ”ถิ่นกาขาว​ ” เลือกตั้งหัวหน้าพรรค

โพสต์โดย : tin เมื่อ 1 ธ.ค. 2561 12:51:25 น. เข้าชม 321 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมยศ พิมมะศร  
พรรค​ ”ถิ่นกาขาว​ ”  เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรค​ ตั้งสาขาพรรค​ สู่เวทีการเมือง
   วันนี้​ วันที่30 พ.ย.61 เวลา 09.00​น.​ : ดร.ชุมชฏาธาร​  หาญณรงค์​ รองหัวหน้า"พรรคถิ่นกาขาว"  ชาววิไล​ ทำหน้าที่แทน​ พร้อมด้วย​ ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคฯ​ และนาง​จุฑามาศ ปลอดดี  เลขาธิการพรรคฯ​นางสาว ฐิติวรฏา  พรหมวงค์ศักดิ์​ รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ​ ให้การต้อนรับสมาชิกพรรคได้เดินทางเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาว​ ชาววิไล เพื่อประสงค์เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ ในจังหวัดลพบุรีและในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ


    ในการประชุมพรรคเพื่อสรรหาหัวหน้าพรรค​ ผู้บริหารพรรคและกรรมการพรรค​ และเปิดสาขาพรรคให้ครบทั้ง4ภาคเพื่อสรรหาว่าที่ผู้สมัครสมาชิกให้ครบเขตเลือกตั้งนโยบายหลักพรรค​ ถิ่นกาขาว​ ชาววิไล
1.ปัญหาของชาติต้องได้รับการแก้ไข​  ธรรมวินับไตรสิกขาคือสมาธิและปัญญา
2.เทิดทูนและจงรักภักดดีต่อชาติ​ต่อศาสนา​ พระมหากษัตริย์​ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3.จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ให้เป็นพลเมืองดี​ มีศิลธรรมปะจำใจ​และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่เยาวชนมุ่งสู่การกีฬาสากล
4.ขจัดการโกงกิน​ ออกกฏหมายการโกงกิน​ ต้องไม่มีอายุความ
5.แก้ไขปัญหาความยากจน​ เปลี่ยน เป็นรัฐสวัสดิการโดยรัฐจะต้องดูแลประชาชนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรและคนยากจน
6.สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา
7.พัฒนาโครงสร้างเศรษกิจใหม่ตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและรัษาฟรีทุกโรค
8.ปฏิรูปการศึกษาให้ศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงปริญญาตรีโดยมีอายุไม่เกืน25ปีบริบูรณ์ตามหลักนโยบายยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ
9.เพิ่มค่าครองชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุควรจะได้ค่าครองชีพเดือน5, 000บาท​นี้เป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลซึ่งพรรคถิ่นกาขาวได้ตั้งพรรคการเมืองมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2555โดยมีดรชุมชฏาธาร​ หาญณรงค์รักษาการหัวหน้าพรรคถิ่นกาขาวมาจนถึงปัจจุบัน