หน้าแรก » ภูมิภาค » ตาก-การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตาก-การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โพสต์โดย : tin เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 11:46:23 น. เข้าชม 47 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ
กองอำนวยการความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดอบรม โครงการ “การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้านเจริญมิตร หมู่ที่8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
         เมื่อวันที่ 6ธ.ค.2561 เวลาประมาณ 09.30น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิด โครงการ “การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2562 บ้านเจริญมิตร หมู่ที่8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร.ท.สวง คำมา หน. ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน(ชวกม 07) กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม.... ดังกล่าวคือ
 1. เพื่อดำเนินการ ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ  ความรู้ ด้านความคิด   เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด  
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน นำไปสู่การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด และกองทุนเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึง แนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด 
 4. เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ ให้มีการดำเนินงานเพื่อรองรับ ตามกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรม  การต่อยอดเงินขวัญถุงพระราชทาน  และกระบวนการ ขั้นตอน ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความรู้ รัก สามัคคี ขึ้นภายในชุมชน 
          โดย. ร.ท.ชาติชาย ศรีธิวงศ์ หน.ชุดพัฒนาสัมพันธ์ มวลชน (ชพส.3102) ร.ต.นเรศน์ จัดคร่อง หน.ชพส.3103,ร.ต.นเรศน์ จัดคร่อง หน.ชพส.3103 พ.อ.อ.ภูวดล เค้าคลึง ปลัดอำเภอพบพระ ,นายรัชพล แสงท้าว ผู้ใหญ่บ้านเจริญมิตร ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ทองดอนอินทร์ รอง.สวป.สภ.พบพระ, ดาบตำรวจ​สมชาย​ กาวีระเดช จารจร สภ.พบพระ ประชาชนประมาณ 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว