หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-โครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล”

กาญจนบุรี-โครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล”

โพสต์โดย : tin เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 11:52:30 น. เข้าชม 49 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม
โครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5 “พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ... หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย” 
           อำเภอศรีสวัสดิ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจแพพัก แพล่อง รีสอร์ทขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากถึงปีละประมาณ 800,000 คน มีแพลากจูง 600 หลัง แพพักลักษณะรีสอร์ทติดฝั่ง 11 แห่ง มีเครื่องเล่นทางน้ำ รวมทั้งมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 140 ราย พบว่ามีนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำทั้งจากเครื่องเล่นทางน้ำ การตกน้ำ จมน้ำ รวมถึงการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคประจำตัวการเจ็บป่วยเฉียบพลันอื่นๆ เขตสุขภาพที่ 5 เปิดตัวโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ นวัตกรรมใหม่ของบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ดียิ่งขึ้น หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย โดยการนำของ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ผนึกกำลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานตำรวจแห่งชาติ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการแพทยสภา จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1 ช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 2 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 3 สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชน 4 สร้างจิตสานึกความรับผิดชอบ แก่ผู้ประกอบการ 


         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการคลินิกลอยน้ำระดับพื้นที่ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์สถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ชมรมอนุรักษ์ธุรกิจท่องเที่ยว อำเภอศรีสวัสดิ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จากนั้นมีการแถลงข่าวโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5 และซ้อมแผนการรองรับอุบัติเหตุทางน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี “สำหรับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะเชื่อมต่อกิจกรรมบริการของคลินิก ด้วยศักยภาพ และทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นตัวอย่างที่ดีและแห่งแรกของเขตสุขภาพที่ 5 ที่เปิดตัว (Kick Off) โครงการคลินิกลอยน้ำ โดยมีกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นำรายได้เข้าจังหวัดแล้ว จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น”