หน้าแรก » ภูมิภาค » ประจวบคีรีขันธ์-เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติวัดเขาต้นงิ้ว

ประจวบคีรีขันธ์-เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติวัดเขาต้นงิ้ว

โพสต์โดย : tin เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 16:43:19 น. เข้าชม 71 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว..อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
 ขอเชิญชวนสาธุชนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ จำนวน 13 กัณฑ์ๆละ 1000 บาท ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยนำไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
           หลวงพ่อสุมิตร สุมิโต เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต(เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติครั้งนี้ เป็นการจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ ปุจฉา-วิสัจชนา และแหล่ 3 ธรรมาสน์ ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการเทศน์มหาชาติ และเพื่อเป็นการรวบรวมจตุปัจจัยในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติครั้งนี้ ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.โดยกำหนดเวลา 08.00 น.-11.00 น.เป็นการเทศน์พระคาถาพันเป็นภาษาบาลี และเวลา 13.00 น.-16.30 น.เป็นการเทศน์ปุจฉา วิสัชนา แหล่ 3 ธรรมาสน์ และสำหรับผู้ที่ร่วมบูชากัณฑ์เทศน์ 1 กัณฑ์ จะได้รับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 1 องค์
            สำหรับอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาตินั้น หลวงพ่อสุมิตร เล่าว่า เมื่อครั้งพระมาลัยเถระได้รับดอกบัวจากบุรุษเข็นใจแล้ว ได้นำขึ้นไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้สนทนากับพระศรีอริยเมตไตย ซึ่งได้ตรัสแก่พระมาลัยเถรเจ้าว่า ขอให้พระคุณเจ้าบอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่า ผู้ใดใคร่พบพระศรีอริยเมตไตยผู้นั้นพึงงดเว้นอนันตริยะกรรม5 มีการฆ่าบิดา มารดา เป็นต้น พึงมั่นสร้างกุศล อันมีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาและฟังธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก จำนวน 1000 พระคาถา บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนอย่างละ 1000 และตั้งใจฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ให้จบในวันเดียวล้วจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตยในอนาคต เมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามบุญบารมีเป็นต้น
          หลวงพ่อสุมิตร เล่าต่ออีกว่า สำหรับกัณฑ์เทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์นั้นประกอบไปด้วย กัณฑ์ที่ 1 ทศพร มีด้วนกัน 19 พระคาถา พระบูชาแล้วจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปารถนา  กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์ มีด้วยกัน 134 พระคาถา ผู้บูชาย่อมได้รับสิ่งปารถนาทุกประการ กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ มี 209 พระคาถา ผู้บูชาจะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์ มี 57 พระคาถา ผู้บูชาจะได้รับสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า กัณฑ์ที่ 5 ชูชก 79 พระคาถา ผู้บูชาจะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 6 จุลพน มี 35 พระคาถา ผู้บูชาแม้เกิดในภพใดๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์บริวาร กัณฑ์ที่ 7 มหาพน มี 80 พระคาถา ผู้บูชาจะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก กัณฑ์ที่ 8 มี 101 พระคาถา ผู้บูชาย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา กัณฑ์ที่ 9 มัทรี มี 90 พระคาถา ผู้บูชาจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ กัณฑ์ที่ 10 สักกบรรพ มี 43 พระคาถา ผู้บูชาจะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศ กัณฑ์ที่ 11 มหาราชมี 69 พระคาถา ผู้บูชาจะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ กัณฑ์ที่ 12 ฉกษัตริย์ มี 36 พระคาถา ผู้บูชาจะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร 4 ประการ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ มี 48 พระคาถา ผู้บูชาจะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศ์ญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยาสามีหรือบิดา มารดา เป็นต้น
          ผลแห่งความดีที่ทำไว้สัมฤทธิ์ผล ความดีที่ทำไว้ไม่หายสาบสูญ พระบารมีที่บำเพ็ญครบบริบูรณ์ทั้ง 30 ทัศ ความดีที่ทำด้วยเจตนาเป็นกุศล ผู้คนย่อมมีโอกาสเข้าใจ คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ย่อมจะได้รับความปกป้องคุ้มครองภัยในทุกสถาน น้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในพิธีเทศน์นับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับชำระล้างอัปมงคลทั้งปวง ธงชัย กล้วย อ้อย และสิ่งของที่เข้าพิธีก็เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน.