หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

กาญจนบุรี-จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

โพสต์โดย : tin เมื่อ 6 ธ.ค. 2561 19:20:49 น. เข้าชม 66 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี
          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับเงินอุดหนุน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ – เขต ๔ ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ คชวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง


           บันทึกข้อตกลงนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง คือ การจัดการศึกษา และการสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันต่อไป