หน้าแรก » ภูมิภาค » นครสวรรค์-รับรางวัลการออมยอดเยี่ยม

นครสวรรค์-รับรางวัลการออมยอดเยี่ยม

โพสต์โดย : tin เมื่อ 11 ม.ค. 2562 12:46:27 น. เข้าชม 118 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ชาติชาย เกียรติพิริยะ
       เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 11 มกราคมนี้ ที่โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รับมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล ในการได้รับรางวัลจากธนาคารออมสิน  ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมวินัยด้านการออม เน้นหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการประหยัดและการมีวินัย  และธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ได้เข้าร่วมการประกวดธนาคารโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน และธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทรางวัลส่งเสริมการออม สายสามัญศึกษา นับว่าเป็นธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภทรางวัลส่งเสริมการออมติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 โดยนางดุษฎี ศรีสุวรรณ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสวรรค์วิถี เป็นผู้มอบโล่รางวัล เงินรางวัล 


        นอกจากนี้ทางธนาคารออมสินยังได้มีการมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่มีวินัยเรื่องการออมอย่างต่อเนื่อง ในรางวัล สุดยอดนักออม ประจำปี 2561 จำนวน 3 คนคือ ดช.ณภัทร ธงชัย ชั้น ม.2/2 ดญ.มลภัทษร เจี่ย ชั้น ม.2/6 และ ดช.ภูริ ศิวสิริการุณย์ ชั้น ม.2/2 มอบรางวัลสุดยอดนักออม ระดับสายชั้น จำนวน 19 คน รางวัลนักเรียนเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น  ประจำปี 2561 คือ นางสาวพิมพ์แพรทอง โรจน์พจนรัตน์ ชั้น ม.4/4 สุดท้ายเป็นรางวัลครูผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออมของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางนิตยา หมั่นกิจ นายธนพงศ์ หมีทอง นางวิไลพร มงคลปัญญา นางมนัสนันท์ แรงเขตร์การ นางรัชนี บุญค้ำ นายเชาว์ ภู่จำรูญ นายชูเกียรติ สุราภา นายวสันต์ วิสิทธิ์ นางภภัสสร เสืออุดม นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม นางสาวพิมพ์หทัย พึ่งตาแสง นางสาวสุขุมาลย์ จันทร์พุฒิพงศ์