หน้าแรก » รู้กฏหมายกับทนายหรรษา » ความรู้กฎหทาย "ทางภาระจำยอม"

ความรู้กฎหทาย "ทางภาระจำยอม"

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 4 ก.ย. 2559 00:40:35 น. เข้าชม 845 ครั้ง แจ้งลบ

โดย หรรษา สีแดง                                                                                    

                     ทางภาระจำยอม  คือทรัพย์สิทธิชนิดหนึ่งที่ตัดทอนอำนาจกรรมสิทธิ์โดยทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่า  ภารยทรัพย์  ต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนสิทธิ์ของตน  หรือทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสสิทธิ์นั้นเพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เรียกว่า สามยทรัพย์

                   เช่น  การที่เจ้าของที่ดินแปลง ก.  มีสิทธิเดินผ่านที่ดินแปลง ข.  หรือมีสิทธิ์วางท่อน้ำผ่านที่ดินแปลง ข.  หรือมีสิทธิเข้าไปตักน้ำในที่ดินแปลง ข.  หรือมีสิทธิใช้ลานดินในที่ดินแปลง ข.  หรือมีสิทธิปลูกโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินแปลง ข. เป็นต้น  ดังนี้ถือว่าเจ้าที่ดินแปลง ก.  มีภารจำยอมเหนือที่ดินแปลง ข. ที่ดินแปลง  ก. เรียกว่า สามยทรัพย์ ที่ดินแปลง ข. เรียกว่า ภารยทรัพย์

                   การได้มาแห่งภารจำยอมอาจได้มา  3 วิธิธีด้วยกันคือ

                           1 โดยนิติกรรม  เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้อสังหาริมทรัพย์หนึ่งตกอยู่ภายใต้ภารจำยอมเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อีกอันหนึ่ง  โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็สุดแล้วแต่  เช่น  เจ้าของที่ดินแปลง ข. ได้ภารจำยอมเหนือที่ดินแปลง ก.  ในอันที่จะเดินผ่านไปสู่ทางสาธรณมีกำหนด 10 ปี เป็นต้น

                            2  โดยอายุความ  อายุความได้สิทธิภารจำยอมคือ  ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ  ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี..  ย่อมได้ภารจำยอมเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้น  โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใช้เป็นประจำด้วยหรือไม่  และไม่ต้องคำนึงว่าภารยทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดหรือเจ้าของสามยทรัพย์จะต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของภารยทรัพย์นั้น

                            3  โดบผลของกฎหมาย  การได้ภารจำยอมโดยวิธีนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติอนุญาตให้มีภารจำยอมได้โดยไม่คำนึงว่าเจ้าของภารยทรัพย์จะตกลงยินยอมด้วยหรือไม่  และไม่ต้องอาศัยอายุความ 10 ปี แต่ประการใด  เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1312  บัญญัติให้ผู้ที่ปลูกโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิเป็นภารจำยอมเหนือที่ดินเฉพาะส่วนที่รุกล้ำนั้น   ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1352  เจ้าของที่ดินต้องยอมให้ผู้อื่นวางท่อ ท่อระบายน้ำ  สายไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันผ่านที่ดินของตนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินติดต่อในเมื่อได้รับค่าทดแทนตามสมควร

                           รับปรึกษาปัญหากฎหมาย คดีความ ทั่วราชอาณาจักร โปรดทิ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ไว้ที่ช่องคอมเม้นท์ แล้วจะติดต่อกลับไปครับ