หน้าแรก » รู้กฏหมายกับทนายหรรษา » ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา

โพสต์โดย : tin เมื่อ 4 ก.ย. 2559 17:40:45 น. เข้าชม 1291 ครั้ง แจ้งลบ

โดย หรรษา สีแดง                          
ข่มขืนกระทำชำเรา
                    ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 และมาตรา 277 ได้มีการแก้ไขโดยมีสาระสำคัญคือเพิ่มบทนิยามของการข่มขืนกระทำชำเราในมาตรา 276 วรรคสองและมาตรา 277 วรรคสอง  แก้ไขผู้ถูกกระทำในมาตรา 276 วรรคหนึ่ง จากเดิมต้องเป็นการข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน เป็น ผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเพศเดียวกัน ต่างเพศหรือคู่สมรสก็ได้  แก้ไขผู้ถูกกระทำในมาตรา 277 วรรคหนึ่ง จากเดิมต้องเป็นเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี เป็นเด็กซึ่งอาจจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
                     การกระทำชำเรา  หมายความว่า  การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ  ทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น  หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น  จะเห็นได้ว่าผุ้กระทำและผู้ถูกกระทำ อาจเป็นเพศเดียวกัน คือ ชายกระทำกับชาย หรือหญิงกระทำกับหญิงก็ได้  หรือต่างเพศกัน  คือชายกระทำกับหญิง หรือหญิงกระทำกับชายก็ได้  หรือเป็นคู่สมรสกันคือสามีกระทำกับภริยา  หรือภริยากระทำต่อสามีก็ได้เช่นกัน   
                  ข้อสำคัญ ถ้าผู้กระทำใช้อวัยวะเพศของตนกระทำ  ผู้กระทำจะกระทำกับอวัยวะเพศ  ทวารหนักหรือช่องปากของผู้ถูกกระทำก็ได้  แต่ถ้าผู้กระทำใช้สิ่งอื่นใดกระทำ  ผู้กระทำจะกระทำได้เพียงกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้ถูกกระทำเท่านั้น  ซึ่งแตกต่างกับการกระทำชำเราตามกฎหมายเดิมที่จำกัดเฉพาะต้องเป็นการกระทำโดยชายใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศหญิง  ไม่รวมถึงการใช้สิ่งอื่นใดสอดใส่  และอวัยวะของผู้ถูกกระทำก็จำกัดเฉพาะอวัยวะเพศ  ไม่รวมถึงทวารหนักหรือช่องปากด้วย และการกระทำดังกล่าวต้องกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ หากไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ  ก็ไม่ใช่การกระทำชำเราตามความหมายนี้
                 มาตรา  276 วรรคสาม ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด  โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทำชายในลักษณะเดียวกัน  ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี  และปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท  หรือจำคุกตลอดชีวิต
                 คำพิพากษาฎีกาที่ 2200/2527 วินิจฉัยว่า  การร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงนั้นจะต้องก่อนหลังกันอยู่ พวกของจำเลยบางคนได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายแล้ว  บางคนกำลังข่มขืนกระทำชำเรา  จำเลยที่ 2 ซึ่งได้ถอดกางเกงรออยู่พร้อมที่จะข่มขืนกระทำชำเราคนต่อไป  แม้จะยังไม่ทันได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย  เพราะผู้อื่นมายังที่เกิดเหตุจึงหลบหนีเสียก่อน  ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแล้ว  
ต้องการปรึกษาปัญหากฏหมายคุยได้กับทนายหรรษา  ติดต่อโทรศัพท์ 081-552-6882