หน้าแรก » รายงานพิเศษ » นครปฐม-รางวัลคนดี นายตำรวจน้ำดี พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา

นครปฐม-รางวัลคนดี นายตำรวจน้ำดี พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา

โพสต์โดย : tin เมื่อ 26 พ.ย. 2559 18:03:17 น. เข้าชม 1162 ครั้ง แจ้งลบ

รายงานพิเศษ...พิราบ 5
      รางวัลคนดี นายตำรวจน้ำดี พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา

พล.ต.อ.สุทร ซ้ายขวัญ ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศ" ข้าราชตำรวจดีเด่นต้นแบบของมูลนิธิบุณยะจินดา ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ให้กับ พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ ภ.จว.นครปฐม เมื่อวันก่อน ณ ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
      เมื่อวันที่ 18 พ.ย.59 ที่ผ่านมา  ที่ห้องบุณยะจินดา 1-2 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ได้มีพิธีมอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ และมอบทุนสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2559 โดยมี คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมในพิธี
       พล.ต.ต. หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น มูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว แจ้งว่า คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และคณะกรรมการมูลนิธิบุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว จัดให้มีพิธี มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบ และทุนสงเคราะห์แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 27 ราย เป็นจำนวนเงิน  510,000 บาท  ทุนสงเคราะห์ฯ จำนวน 27 ราย  เป็นจำนวนเงิน  1,406,000 บาท  ทุนการศึกษาของบุตรและธิดาข้าราชการตำรวจ จำนวน 182 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,351,000 บาท และทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) จำนวน 1 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท คือ ว่าที่ ร.ต.ต. คเณศ  มณีรัตน์ 
        สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่นต้นแบบมูลนิธิบุณยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1  กลุ่มสัญญาบัตร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  1 รางวัล  เงินรางวัล  100,000 บาทประกอบด้วย  1. ร.ต.ท. ธีรวัตรเต็มรามรอง สว.สส. สภ.กรงปินัง จว.ยะลา ศชต. กลุ่มที่ 2  กลุ่มชั้นประทวน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ 3 รางวัล : เงินรางวัลคนละ 40,000 บาท 1. ด.ต. นพพรอินดำผบ.หมู่ กก.สส.2 บก.สส.ศชต. 2. ด.ต. สุทินอินทโชติผบ.หมู่ งานปฏิบัติการจราจรโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. บชน. 3. ส.ต.อ. หญิง กาญจนา ทองเนตรครู (ปท1) กก.ตชด.13 บช.ตชด.
       กลุ่มที่ 3  ประกาศเกียรติคุณ  19 รางวัล  เงินรางวัล  คนละ 10,000 บาท ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมดีเด่น 1. พ.ต.อ. สมพงษ์สุวรรณวงศ์ผกก.6 บก.ป.บช.ก. 2. พ.ต.ท. ประภาสรอดพินิจรอง ผกก.ฯ หน.ศวบ.ศปก.ตร.สน. 3. พ.ต.ท. วีระพัฒน์ เกตุษา สวป. สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม ภ.7 4. พ.ต.ต. วสันต์ธวัชชัยวิรุตษ์ สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ สปพ. บช.น.   ด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น 5. พ.ต.ท. ไกรสรศรีอำพรสว.กก.สส.1 บก.สส. ภ.3 6. พ.ต.ท. สุเมธพิทักษ์เกียรติยศสว.กลุ่มงานการข่าว บก.ขส. บช.ปส. 7. ร.ต.ท. ผดุงท้ายเรือคำรอง สวป. สภ.แม่จัน จว.เชียงราย ภ.5 8. ด้านสืบสวนดีเด่น ร.ต.ท. วิเชียรทองนวนรอง สวป. สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8  9. ด.ต. ฤทธิไกรใจกว้างผบ.หมู่ กก.3 บก.สกส. บช.ปส. ด้านสืบสวนดีเด่น 10. พ.ต.ท. นรพยัคฆ์คมพยัคฆ์สว.กก.สส.3 บก.สส. ภ.3 11. พ.ต.ท. สมบูรณ์สุขศรีดาวเดือนรอง ผกก.กก.สส.3 บก.สส. บช.น. ด้านสอบสวนดีเด่น 12. พ.ต.อ. วสันต์วิจิตรพุทธิกุลผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส. บช.น.  13. พ.ต.ท. กิตติศักดิ์แสงเทพรอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ราษีไศล จว.ศรีสะเกษ ภ.3  14. พ.ต.ท. ประพนธ์ภูจอมนิลรอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ ภ.4 15. พ.ต.ท. ดร.ธราดลเหมพัฒน์รอง ผกก.กก.6 บก.ป. บช.ก. ด้านจราจรดีเด่น 16. ด.ต. ทวีมุงคุณคำขาวผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ภ.4  17. พ.ต.ท. ธีระเถระพัฒน์รอง ผกก.จร. สน.บางขุนเทียน บก.น.8
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น 18. ด.ต. สุทธิณัฐเส้งรอด ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง ภ.9  19. พ.ต.ท. หญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ สว.ฝท.สท. 
      กลุ่มที่ 4  รางวัลพลเมืองดี  2 รางวัล  เงินรางวัล รายละ 10,000 บาท รายที่ 1 นายสายัญ เจิงรัมย์อายุ 35 ปี วีรกรรมที่ได้ทำคือ เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 59 เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นที่ในหมู่บ้าน นายสายัญ  เจิงรัมย์ และนายปัญญา แอะรัมย์ ซึ่งเป็นอาสาสมัครตำรวจได้เดินทางไประงับเหตุ ดังกล่าว และได้ถูกวัยรุ่นที่ทะเลาะกันที่พกมีดอยู่ในตัวออกมาฟันที่ใบหน้าของนายสายัญ  เจิงรัมย์ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าเย็บ 29 เข็ม นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลละหานทราย เป็นเวลา 5 วัน และรักษาอยู่ที่บ้านประมาณ 3 สัปดาห์ เป็นแผลเป็นที่ใบหน้าอย่าง เห็นได้ชัด ต่อมาวัยรุ่นคนนั้นชื่อนายภัทรดนัย อยู่ดี ผู้ต้องหา ได้ถูกจับดำเนินคดีศาล เยาวชนและครอบครัวพิพากษาสั่งลงโทษจำคุก เป็นเวลา 3 เดือน รายที่ 2 นายธีรศักดิ์  กฤษณาวัฒนา  อายุ 47 ปี วีรกรรมที่ได้ทำคือ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 59 เวลา 24.00 น. ขณะที่นายธีรศักดิ์  กฤษณาวัฒนา ซึ่งเป็นตำรวจอาสาร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหันคา อ.หันคา จว.ชัยนาท ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไล่ติดตามและถูกผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดขับขี่รถจักรยานยนต์ชนจนได้รับบาดเจ็บ และรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดง ม.3 ต.หันคา อ.หันคา จว.ชัยนาท 
        กลุ่มที่ 5  รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล : เงินรางวัล 30,000 บาท  โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ต.อ. นพคุณ  บำรุงพงษ์ ผกก.ศอพ.ตชด.จว.เพชรบุรี กลุ่มที่ 6  รางวัลเกียรติยศสดุดีวีรกรรม 1 รางวัล : เงินรางวัล 50,000 บาท  ด.ต. มะรีเป็น  เจ๊ะยิ วีรกรรมที่ได้ทำคือ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลาประมาณ 12.09 น. ขณะที่ ด.ต. มะรีเป็น เจ๊ะยิ  ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ หมู่ 3 อ.ตากใบ จว.นราธิวาส กำลังเดินอยู่บนถนนภายในหมู่บ้านห่างจากโรงเรียน บ้านศาลาใหม่ ประมาณ 50 เมตร ได้มีคนร้าย จำนวน 4 คน ขับขี่จักรยานยนต์ 2 คน ตามประกบและใช้อาวุธปืนยิง ด.ต.มะรีเป็น เจ๊ะยิง เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ สมเกียรติ แห่งนามพิทักษ์สันติราษฎร์ 
          และจากจำนวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศ" ข้าราชตำรวจดีเด่นต้นแบบของมูลนิธิบุณยะจินดา ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้วยครั้งนี้ พ.ต.ท.วีระพัฒน์ เกตุษา สวป.สภ.โพรงมะเดื่อ ภ.จว.นครปฐม นับเป็นคนดี นายตำรวจน้ำดี อีกนายหนึ่งที่ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและจารึกชื่อไว้เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งต่อไป.