หน้าแรก » การเมือง » สมุทรปราการ-อบจ.จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ-อบจ.จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 6 ก.ย. 2559 13:55:59 น. เข้าชม 688 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพโดย ธีระพล  คุ้มสุข   
         เมื่อเวลา 08.20น.วันที่ 6 กันยายน 2559 น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี  นาย ทรงกลด สุขะตุงคะ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ที่ ห้องประชุม โรงเรียนบดินเดชาสมุทรปราการ
              น.ส.สุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ มีเพิ่มมากขึ้น ทางมลพิษทางน้ำ ดิน และอากาศ รวมทั้งขยะมูลฝอยอันเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นสามารถป้องกัน แก้ไขหรือลดผลกระทบลงได้ นอกจากวิธีการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องมีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน
              ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด "คนปากน้ำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ด้วยการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ ให้ความรู้จากศิลปิน ดารา เพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนบดินเดชาสมุทรปราการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โรงเรียนราชประชาสมาสัย  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนอาษาวิทยา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง และโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ