หน้าแรก » การเมือง » ประจวบคีรีขันธ์-เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

ประจวบคีรีขันธ์-เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

โพสต์โดย : Puk-nation เมื่อ 6 ก.พ. 2560 13:31:57 น. เข้าชม 794 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว.. ณัฐธภพ พันสาย

สนช.จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำ นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม


           ณ ห้องหัวหินบอลรูม 1 โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ" ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่างๆ และสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้สมาชิก สนช. ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โอกาสนี้ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และนายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธี โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ     
              สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ทนายความ ศิลปินพื้นบ้าน สื่อมวลชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี