หน้าแรก » การศึกษา » นครนายก-พิธีมอบประกาศนียบัตร

นครนายก-พิธีมอบประกาศนียบัตร

โพสต์โดย : ice เมื่อ 28 มี.ค. 2560 14:07:42 น. เข้าชม 551 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่ / ชาตรี เลาหมี่ / อำพล เทียนงาม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
            ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นครนายก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2559 โดยมีนายสมศกดิ์ เพชรพรหม รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคเทคนครนายก กล่าวรายงาน และในปีการศึกษาปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. จำนวน 299 คน และระดับ ปวส. จำนวน 317 คน รวมทั้ง 616 คน
            วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถนายน 2479 เช่าที่ธรณีสงฆ์วัดวังกระโจม บนเนื้อที่ 34 ไร่ มีบุคลากร 165 คน ปัจจุบันผลิตนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม พณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและศิลปกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 14 แผนกวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 15 แผนกวิชา ระดบปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สายเท๕โนโลญีบัณฑิต(ทล.บ) จำนวน 5 สาขาวิชาและหลักสูตรระยะสั้นวิชาช่างตัดผม ช่างเสริมสวย
            การมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนอกจากจะเป็นการแสดงความชื่นชม ยินดี สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี ซึ่งมีจุดหมายเพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งสองระดับชั้นได้เตรียมตนให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป