หน้าแรก » รายงานพิเศษ » สิงห์บุรี-โครงการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ปลาช่อนแม่ลาที่มากที่สุดในโลก

สิงห์บุรี-โครงการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ปลาช่อนแม่ลาที่มากที่สุดในโลก

โพสต์โดย : ice เมื่อ 24 เม.ย. 2560 14:32:17 น. เข้าชม 1331 ครั้ง แจ้งลบ

โครงการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ปลาช่อนแม่ลาที่มากที่สุดในโลก
            ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า สิงห์บุรีเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุค ตามสมัย สิงห์บุรีก็ยังเป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นจังหวัดที่ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขมาก ในศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่เหมาะสม สะท้อนให้มีสิ่งที่มีคุณค่าของจังหวัดมากมายที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสิงห์บุรี สืบเนื่องมาโดยตลอด
            ปลาช่อนแม่ลา เป็นผลผลิตจากลำน้ำแม่ลาที่มีธรรมชาติเหมาะสม กล่อมเกลา สรรค์สร้างความเป็นอัตลักษณ์ ทั้งรูปร่าง ลักษณะ รสชาติความอร่อย และมากด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ปลาช่อนแม่ลา จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของคนจังหวัดสิงห์บุรี ที่สร้าง Value added ให้กับจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี
            การส่งเสริมให้ปลาช่อนแม่ลาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และทั่วโลก ย่อมเป็นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ปลาช่อนแม่ลาที่มากที่สุดในโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส บันทึกสถิติโลกขึ้น จำนวน 9,999 ตัวโดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ
 1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ปลาช่อนแม่ลาให้คงอยู่กับจังหวัดสิงห์บุรีตลอดไป
 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจการมาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี
 3. เพื่อส่งเสริมการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูและนักเรียน  และการมีส่วนร่วมในงานของจังหวัดสิงห์บุรี
            โดยนำไปจัดแสดงเปเปอร์มาเช่ปลาช่อน ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2560 งานเทศกาลกินปลาและ ของดีสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
            ซึ่งมีรูปแบบการจัดทำเปอร์มาเช่ปลาช่อน 3 รูปแบบ รวม 9,999 ตัว
   - ขาว-ดำ จำนวน 2,560 ตัว 
   - เหมือนจริง และ สร้างสรรค์ จำนวน 7,439 ตัว
            ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำ Fan page Facebook Singburi Mae La Mache โครงการเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ปลาช่อนแม่ลาที่มากที่สุดในโลก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมผลงานและร่วมกด  Like Share Comment 
            ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า บนเวทีกลางในงานเทศกาลกินปลาและ ของดีสิงห์บุรี ครั้งที่ 22  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัด การแสดงนักเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมแสดงในคืนวันที่ 5 , 8 และ 9 พฤษภาคม 2560  และยังได้จัดการประกวดร้องเพลงนักเรียน นักศึกษา และประชาชน  ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม 2560
            นอกจากนี้  ท่านยังสามารถเลือกซื้อ สินค้า OSOP  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน  และชม การแข่งขันกีฬา เปตอง หมากรุก หมากฮอส  กีฬาพื้นบ้าน  (กาฟักไข่  ตี่จับ  ทอยเส้น 
วิ่งกระสอบ  ชักคะเย่อ)  ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา  และประชาชน โดยร่วมกับ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี จัดการแข่งขัน
            ขอเชิญชวนทุกท่าน ชื่นชมกับผลงาน ของ นักเรียน ครู และบุคลากร ลูกหลานของท่านชาวจังหวัดสิงห์บุรี  อย่าลืมห้ามพลาด   เที่ยวงานเทศกาลกินปลาประจำปีและของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 22 จัดโดยจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี