หน้าแรก » การเมือง » ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมแก้ปัญหาบุกรุกชายหาด

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมแก้ปัญหาบุกรุกชายหาด

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 21 ก.ย. 2559 02:10:42 น. เข้าชม 1179 ครั้ง แจ้งลบ


          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ บริเวณชายหาดหัวหินตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีหน่วยราชการเข้าร่วม อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มณฑลทหารบกที่ 15 ศูนย์การทหารราบ อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อำเภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน ตำรวจภูธรหัวหิน บังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

          การบุกรุกบริเวณชายหาดหัวหินดังกล่าว เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 26 ราย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 และบางส่วน กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่ร้องทุกข์ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และปัจจุบันมีการปลูกสิ่งก่อสร้างจำนวน 40 หลัง ตั้งแต่สะพานปลาถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม ต่อมาคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ศาลมีคำพิพากษาเป็นความผิดอาญา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ลงโทษปรับตามฐานความผิด และปรับรายวัน ปัจจุบัน เทศบาลฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้กระทำความผิดให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอาคารออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างอำเภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน และกรมเจ้าท่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทางเดียวกัน โดยที่ประชุมมีการสรุปให้เชิญผู้กระทำผิดเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงถึงการดำเนินการดังกล่าวในโอกาสต่อไป