หน้าแรก » ภูมิภาค » ปทุมธานี-นศ.กศน.ฝึกระเบียนวินัยติวเข้มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี

ปทุมธานี-นศ.กศน.ฝึกระเบียนวินัยติวเข้มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี

โพสต์โดย : Puk-nation เมื่อ 16 ก.ค. 2560 21:33:10 น. เข้าชม 70 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว อนันต์
นศ.กศน.ฝึกระเบียนวินัยติวเข้มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี
     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา และนายประเสริฐ หมุดทอง คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ร่วมเปิดโครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกระเบียนวินัย โดยมี พ.ต.สำเริง คล้ายมงคล พัน.ร.รร.จปร. , ร.ท.กิติศักดิ์ สมเสียง พัน.ร.รร.จปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา กศน. อำเภอลำลูกกาทั้ง 8 ตำบล รวมทั้งสิ้น 120 คน ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
     ด้านนางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา กล่าวว่า โครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการอบรมนักศึกษา กศน. ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้มีสำนึกของความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติ เพื่อให้ช่วยกันปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยตลอดไป พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงปัญหาของ ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายต่อให้กับหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง     
     ส่วน พ.ต.สำเริง คล้ายมงคล พัน.ร.รร.จปร.กล่าวว่า โดยการอบรมค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความสามัคคี เริ่มการฝึกฝนเรื่องของระเบียนวินัย เนื่องจากระเบียนวินัยเป็นการปูพื้นฐานของความดี และสามารถเรียนรู้เรื่องอื่นๆได้ง่าย เมื่อคนมีระเบียบวินัยแล้วสามารถที่จะสอดแทรก เรื่องอื่นเข้าไป ในตัวของแต่ละคนได้ ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย ยาเสพติด หรือแม้แต่การสร้างทีมงาน สิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้นกับเยาวชน จะทำให้บุคลากรที่ มีระเบียนวินัยและสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข.