หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-เกษตร จ.กาญจน์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามรอยพ่อ

กาญจนบุรี-เกษตร จ.กาญจน์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามรอยพ่อ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 17 ก.ค. 2560 14:04:31 น. เข้าชม 161 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
เกษตร จ.กาญจน์จัดลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามรอยพ่อ
         วันนี้ ( 17 ก.ค.60) เวลา 09.00 น นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม ด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต, นางยุพิน มีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ได้เดินทางมายังห้องประชุมศาลาประชาคมทีว่าการอำเภอท่ามะกาเพื่อลงนามบักทึกขอตกลงใน"โครงการตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี"เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กับ ชุมชน 19 ของอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่ามะกา คณะกรรมการชุมชน 19 แห่ง , เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อำเภอท่ามะกา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอท่ามะกา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
        ต่อจากนั้น นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชืัอใจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและ นางยุพิน มีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 19 ชุมชน ได้ดำเนินการร่วมนามบันทึกข้อตกลงโครงการ 9101"ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี" เพื่อการพัฒนาการอย่างยั่งยืน 
       หลังจากนั้น นางยุพิน มีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ9101"ตามรอยพ่อ ภายใต้พระบารมี" ให้คณะกรรมการชุมชน 19 ชุมชนทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีที่ต้องการให้เกษตรกรในชุมชนต่างๆของจังหวัดกาญจนบุร ีได้มีการพัฒนาการทางด้านเกษตรอย่างยั่งยืน ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำ" โครงการตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี " ขึัน เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนทั้ง 19 ชุมชุม ร่วมถึงชุมชนต่างๆทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
        ต่อจากนั้น นายศุภนารถ เกิดเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางยุพิน มีสวัสดิ์ นายมนตรี เชื้อใจ และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่า วเสร็จก็ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนามขอตกลงดังกล่าวเป็นอันเสร็จพิธี..