หน้าแรก » ภูมิภาค » จังหวัดเพชรบุรี-อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

จังหวัดเพชรบุรี-อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47

โพสต์โดย : tin เมื่อ 17 ก.ค. 2560 19:27:05 น. เข้าชม 175 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สุรพล

อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 

         วันนี้(17 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.00 น. ที่อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 โดยมีนายประสูติ หอมบันเทิง ปลัดอำเภอชะอำ นายจรัญ ยี่สาร ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 นายสมหมาย ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรประชาชนทุกหนแห่ง ทรงทราบถึงความทุกข์ยากในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือและความห่วงใยผ่านทางหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน จำนวน 634 ชุด ผ้าขนหนู 634 ผืน และกระเป๋านักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 ใบ มาทำการมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและประเทศชาติสืบไป
         นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของการเป็นคนไทย เยาวชนไทยที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เหล่านี้ก็คือ การเป็นคนดี มีความสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ตามระเบียบ กฎหมายบ้านเมือง ดำรงชีวิตตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ “การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสังคม”
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 639 คน แยกเป็นชาย 249 คน หญิง 390 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6