หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-รมช.ศึกษาธิการ มอบแนวทางการ ขับเคลื่อนการศึกษายึดหลักศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีจริยธรรม

กาญจนบุรี-รมช.ศึกษาธิการ มอบแนวทางการ ขับเคลื่อนการศึกษายึดหลักศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีจริยธรรม

โพสต์โดย : tin เมื่อ 17 ก.ค. 2560 19:29:43 น. เข้าชม 124 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
 รมช.ศึกษาธิการ มอบแนวทางการ ขับเคลื่อนการศึกษายึดหลักศาสตร์พระราชา เพื่อปลูกฝังเด็กให้มีจริยธรรม
          วันนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายณรงค์  รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์  กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ    
          ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดีต่อสาธารณชน จำนวน 29 คน และบรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา ให้แก่นักเรียน เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและทรงเป็นนักพัฒนาการศึกษาไทยโดยตลอด  จากนั้นเวลา 13.30 น.ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงเรียนคุณธรรม
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม แก่คณะครูและนักเรียนกว่า 600 คน  ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการเดินทางมาครั้งนี่ว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม นั้น ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2559 ในโรงเรียนเป้าหมาย 10,000 แห่ง และในปีนี้ได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องการมาพบปะเพื่อขอความร่วมมือร่วมใจจากครูและผู้บริหาร เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด และนักเรียนก็ต้องให้ความร่วมมือและเชื่อฟังครู
          อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการทำงาน โครงการส่งเสริมการอ่าน   ตลอดจนระบบดูแลนักเรียน ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนขานรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงเรียนอื่นได้ต่อไป