หน้าแรก » ภูมิภาค » ตาก-เตรียมจัดงานคลินิกนักลงทุน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก-เตรียมจัดงานคลินิกนักลงทุน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โพสต์โดย : tin เมื่อ 17 ก.ค. 2560 19:33:12 น. เข้าชม 224 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว ณรงค์ บุญธรรม  
เตรียมจัดงานคลินิกนักลงทุน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  สู่ยุค Thailand 4.0
            วันที่เวลา 16.00  น. วันที่  17 กรกฎาคม 2560  นายสุทธา สายวาณิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  วิทิตธรรมวงศ์ ที่ปรึกษาประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  นายอำนาจ นันทหาร ประธานศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานคลินิกนักลงทุน เพิ่มศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0   โดยมีหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชน  เข้าร่วมงานแถล่งข่าว จำนวนมาก  ณ   ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  อ.แม่สอด   จ.ตาก  
            นายสุทธา กล่าวว่า    การจัดงานคลินิกนักลงทุน เพิ่มศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0  ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางด้านการลงทุน ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองจากอัตราการเจริญเติบโตของศักยภาพการลงทุนอย่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การจัดกิจกรรมการให้บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักลงทุนทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ และการเสนอปัจจัยประกอบการสนับสนุนการลงทุน ด้านแรงงาน วัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  ในระหว่างวันที่ 27–29 กรกฎาคม 2560  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากสำหรับการจัดคลินิกนักลงทุนครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนักลงทุนได้มีความรู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆในการดำเนินธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการเปิดโอกาสในธุรกิจอีกด้วย
           โดยภายในงานนี้จะมีการนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "เปิดพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" โดย ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.),บรรยายพิเศษหัวข้อ "บีโอไอกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดย ผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1 (เชียงใหม่ – พิษณุโลก)และการสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0” โดย ผู้แทนส่วนราชการภายในจังหวัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก" โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, โครงการพระราชดำริ, นิทรรศการประชารัฐ, นิทรรศการด้านโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก, นิทรรศการส่งเสริมการลงทุน, นิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, Workshop Product, งานแสดงระบบการขนส่งโลจิสติกส์, การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEsและสินค้าประชารัฐ, งานแสดงสินค้าการเกษตรและสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ, งานแสดงอุตสาหกรรมกิจการกลุ่มเป้าหมาย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการแนะนำการลงทุนจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
           นายสุทธา กล่าวอีกว่า   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลให้ทราบถึงข้อมูลการลงทุนพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน ตลาดนัดพบแรงงาน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ และข้อมูลในทุกมุมมองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอีกมากมายทั้งนี้เพื่อเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดตากและการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากสู่ยุค Thailand 4.0