หน้าแรก » ภูมิภาค » กาญจนบุรี-จิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม เช่นทำความสะอาด ทาสี และอื่นๆ ถวายแดพ่อ หลวง ร. 9

กาญจนบุรี-จิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม เช่นทำความสะอาด ทาสี และอื่นๆ ถวายแดพ่อ หลวง ร. 9

โพสต์โดย : tin เมื่อ 12 ต.ค. 2560 15:10:13 น. เข้าชม 86 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว มานพ บุตรเนียม 
กาญจนบุรี  จิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม เช่นทำความสะอาด ทาสี และอื่นๆ ถวายแดพ่อ หลวง ร. 9 ส่วนผู้ว่าฯ ฝากไปยังประชาชนทั้ง 13 อำเภอในวันที่ 26 ขอให้ไปถวายดอกไม้จันทน์ ในแต่ละอำเภอซึ่งจัดไว้ให้ และพระเมรุมาศจำลองทุกแห่งเสร็จเกิน 90 เปอร์เซ็นต์
          วันนี้ที่ 12 ต.ค. 2560 ที่บริเวณลานต้นไม้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ได้ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2506 ณ วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงจิตอาสาทุกท่ายนับแต่นี้ไปต้องร่วมทำความดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่ 9 และเพื่อแผ่นดิน ก่อนร่วมขบวนจิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมทำกิจกรรม เช่นการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆรวมถึงบริเวณสถานที่รอบๆ พระเมรุมาศจำลอง วัด ถนน รวมถึงการทาสีสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ไปยังสถานสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมไปถึงใน 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำพร้อมกันด้วยเช่นกันในวันนี้
               นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พูดถึงบรรยากาศของประชาชนในวันนี้ออกมาทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 รู้สึกมีความรักความสามัคคีกันดี การทำกิจกรรมจิตอาสาต้องทำตลอดไปเพื่อสนองคุณแผ่นดิน และก็เป็นกลุ่มมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาแผ่นดินต่อไปในอนาคต
               สำหรับการเตรียมการสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนในแต่ละอำเภอได้ไปถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 นี้ เกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกแห่งแล้ว คงเหลือเพียงทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งเข้ามาให้สร้างพื้นที่บริเวณจุดดอกไม้จันทน์เพิ่มเติมเท่านั้นกำลังดำเนินการไป 90 เปอร์เซ็นต์แล้วเช่นกัน พร้อมขอฝากประชาชนขอให้ไปถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละอำเภอที่จัดไว้เพื่อไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่ ส่วนด้านการจารจรก็ได้ประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ให้ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันนั้นให้ได้รับความปลอดภัย
               และสภาพอากาศในวันที่ 26 การถวายดอกไม้จันทน์ ยังไม่สามารถคาดการใดๆ ได้ว่าจะเกิดฝนตกหรือแดดร้อน ของฝากให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันมาด้วยเพื่อหากเกิดฝนตกแดดร้อนจะได้ป้องกันได้.