หน้าแรก » ภูมิภาค » นครนายก-ประธานกกต.เยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

นครนายก-ประธานกกต.เยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

โพสต์โดย : tin เมื่อ 12 ต.ค. 2560 22:58:06 น. เข้าชม 45 ครั้ง แจ้งลบ

ภาพ/ข่าว สมบัติ  เนินใหม่ 
                  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
                 ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านท่าหุบ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้เดินทางพบผู้นำชุมชนและประชาชนหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอเมืองนครนายก ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และจะทำให้การเลือกตั้งในทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม จึงกำหนดให้มีหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิขายเสียงต้นแบบ โดยยึดหลักว่าประชาชนในหมู่บ้านต้องเห็นพ้องต้องกันเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านพลเมือดรวิถีประชาธิปไตย รณรงค์ไม่ขายเสียง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุชน ท้องถิ่น ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติตากฎหมาย กฎกติกา ข้อห้าม ข้อบังคับของหมู่บ้าน ในเบื้องต้นมีหมู่บ้านดังกล่าวอำเภอละ 1 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมทุกตำบลในหมู่บ้านต่อไป